Fremantle Traffic Bridge

Ny bro erstatter Fremantle Traffic Bridge

Approved 1

Den nye bro bliver Australiens første "ekstradosed bro"
.

 • Freemantle, Australia
  Vejbroer og tunneller
  2023 - 2024
 • Bygherre
  Fremantle Bridges Alliance / Main Roads WA
  Samarbejdspartnere
  WSP Australia // Whadjuk Elders Advisory Group
 • Approved 2
 • I 2022 blev der offentliggjort et konceptuelt design for erstatningsbroen, men efter feedback fra lokalsamfundet blev det besluttet at revurdere forslaget - Dissing+Weitling påtog sig opgaven og ændrede broens tværsnit og pyloner.

 • Freemantle old bridge
  Den gamle bro.
 • I designet af den nye Fremantle Traffic Bridge er der taget særligt hensyn til begrænsningerne i lokationen og til at forbedre rejsesikkerheden.

  Siden 2019 er der gennemført omfattende interessent- og samfundshøringer for at få det fulde indblik i områdets betydning for lokalsamfundet og herunder sikre en socialt bæredygtig udvikling.

  Den nye bro skal blandt andet:

  • Opretholde to kørebaner i hver retning.

  • Give bredere og sikrere gang- og cykelforhold på hver side af broen.

  • Forbedre navigationssikkerheden for både, kajakker og andre trafikanter på floden.

  • Undgå større landskabsændringer og minimere påvirkningen af den eksisterende kalkstenskrænt.

  • Reducere antallet af moler i floden.

  • Være en arkitektonisk elegant forbindelse.

 • Additional pedestrian view
  Whadjuk-folket har understreget vigtigheden af at minimere antallet af moler i floden, så vandstrømmen kan opretholdes.
 • Byggeriet forventes påbegyndt i anden halvdel af 2024.