Brugere og behovsanalyse

Procesplan og designtænkning

Post it Unsplash Patrick perkins

Vi sætter altid brugerne i centrum for arkitekturen, vi skaber. Med designværktøjer, samskabelse og tæt dialog analyserer vi de brugerbehov, der knytter sig til en særlig arbejdsplads, et boligområde eller byrum.

Vores brugerprocesledere og -koordinatorer faciliterer workshops og designprocesser for brugere, bygherreorganisationer og samarbejdspartnere.

Procesplaner giver fremdrift og ejerskab

Vores løsningsforslag baserer sig altid på en grundig granskning af de behov og krav, der knytter sig til brug, sted, tid og økonomi, og vi kombinerer det med analyser og solide procesplaner. Det sikrer, at vi når frem til reelle og langtidsholdbare løsninger, og samtidig kan løfte følelsen af ejerskab og relevans for projektets interessenter.

Vores 3D-designere visualiserer data ved hjælp af digitale værktøjer og skaber på den måde fremdrift og en god fælles forståelse for et projekts omfang og muligheder – som igen er med til at sikre et oplyst beslutningsgrundlag hos projektdeltagere og -ejere.

Behovsanalyse, dialog og brugerinddragelse er med andre ord en naturlig del af vores arbejdsproces og -grundlag, når vi visualiserer og modellerer en mulig fremtid og arkitektonisk løsning.

Metoderne, vi bruger, kan omfatte alt fra kvantitative og kvalitative analyser, over interviews, visualiseringer, workshops og risikoanalyser til egne værktøjer a la Guide til Universelt Design, der bruges til at åbne for flest mulige brugerperspektiver.

Topfoto: Patrick Perkins, Unsplash.

 • Kontakt

  Bente Rørbæk Jørgensen
  Markedschef, arkitekt MAA (kulturarv og transformation)
  +45 2065 8830
 • Kontakt

  Andrea Tryggvadóttir
  Arkitekt MAA, DGNB-konsulent, auditor i tilgængelighed
  +45 3133 8673